[ Log In ]

ลงเวลาปฏิบัติงาน

     

หากต้องการบันทึกข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน กรุณา login เข้าสู่ระบบ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน คณะฯ ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมปิดภาคเรียน เดิม วันจันทร์ที่ 10 พ.ย 57 เปลี่ยนใหม่คือวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย 2557 ณ ห้อง 844 ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป ครับ ขอบคุณครับ
เรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการแม็คโคร ในวันที่ 3 กย 57 เวลา 9:00 น. ห้อง 13209
เรียนคณาจารย์ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญคณะ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 7:30 น. ณ ห้องโถงอาคาร 8 ชั้น 1 (พระมีทั้งหมด 9 รูป)

หนังสือเวียน