ปีงบประมาณ  
รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-58-ก่อนปิดภาคเรียน -090458-new
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่-1-58_170258
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการแจ้งขึ้นเงินเดือนราชการ ครั้งที่ 1-58
รายงานการประชุมผู้้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-58 -270758
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่-2-58_งบปรับปรุงอาคาร-030658
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่-3-58_เกณฑ์ประเมิน พม-100658
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่-4-58_จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 59-250859
รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 1-58-180258-new3
รายงานการประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3-58 -150758
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่-5-58
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ครั้งที่-1-58-250258
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะ-ครั้งที่-1-58-091058-3